Kompanija Coffea d.o.o. iz Beograda zauzima lidersku poziciju na tržištu Srbije u pružanju Integrisane Vending Usluge (Integrated Vending Service).

 

Integrisana Vending Usluga koju Coffea d.o.o. pruža svojim stalnim klijentima uključuje sve aspekte vendinga:

Konsalting – analiza potreba klijenta, predlog tehničke realizacije i predlog modaliteta saradnje u interesu klijenta,

Implementacija – ugradnja i puštanje u rad vending-aparata na osnovu ugovorenih modaliteta realizacije i saradnje,

Servisiranje – redovno punjenje i sanitarizacija vending-aparata, te njihovo sveobuhvatno održavanje

Pozivamo Vas da u neposrednoj komunikaciji sa nama detaljno saznate sve prednosti i koristi koje će Vam doneti usluge kompanije Coffea d.o.o.

Aleksandar Avakumović
General Manager